JEŚLI BÓG ZBAWIA W INNYCH RELIGIACH, TO PO CO SĄ MISJE

Sobór Watykański II mówi w swych dokumentach o prawdzie, która została udzielona także wyznawcom innych religii. Widzimy jednak, że chrześcijanie (także innych wyznań) nie rezygnują z pracy misyjnej. Dlaczego? Nakaz misyjny jest integralną częścią Ewangelii, którą pozostawił nam Chrystus. Misje (głoszenie Ewangelii) nie są jakimś wolnym wyborem chrześcijan. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem wpisanym w naszą […]

CZY CZŁOWIEK WYZNAJĄCY INNĄ RELIGIĘ, MOŻE ZOSTAĆ ZBAWIONY?

Kościół nikomu nie odmawia zbawienia. Pytanie dotyczy więc przede wszystkim kryterium, które pozwala nam wierzyć, że zbawienie obejmuje także tych, którzy nie są chrześcijanami. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę tylko na pewne elementy, które mogą pomóc w przybliżeniu tego niezwykle złożonego tematu. Skoro w innych religiach można zostać zbawionym, niektórzy zastanawiają się, dlaczego warto być chrześcijaninem […]

JAKIE MOŻLIWOŚCI ZBAWIENIA POSIADA CZŁOWIEK, KTÓRY NAWRACA SIĘ W CHWILI ŚMIERCI?

Chrześcijaństwo zawsze było przekonane o wielkiej wadze momentu śmierci człowieka. Śmierć jest zakończeniem dzieła życia, stanowi kres sytuacji określanej jako status viae – stan drogi, wędrówki. Człowiek dochodzi nie tylko do kresu, ale przede wszystkim do celu swojej wędrówki. Chrześcijańska duchowość określała często człowieka jako wędrowca – homo viator. Było to punktem wyjścia wielu rozważań […]

CO TO ZNACZY WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ, ABY OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE?

Biblia opowiada o historii zbawienia, ukazując działanie Boga (łaska) i działanie człowieka (wolność). Z jednej strony czytamy: „Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy” (Lm 5, 21); „Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę” (Jer 31, 18). Z drugiej zaś znajdujemy takie oto wezwania: „Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia Pana Zastępów -a Ja nawrócę się do […]

Pragmatyzm i co dalej?

Trudno jest wyrokować o przyszłości. Pragmatyzm stanowi kierunek coraz bardziej znany i popularny. Zapewne będzie on dostrzeżony w ciągu najbliższych lat. Obecność praktycznego nastawienia we współczesnym świecie, trudności z określeniem prawdy i nieuchwytność wiary pod kątem użyteczności, stanowią dobrą podstawę do przyjmowania pragmatyzmu. Nie można, oczywiście, w każdym przejawie zła czy też postawie dyskutowania o […]

Prawda i warunki obiektywności

Z pragmatyzmem łączy się jeszcze koncepcja prawdy, rozumianej jako idealny cel. Osiągnięcie jej jest możliwe, ale dopiero w przyszłości i wiąże się z działalnością uczonych. Prawdy obecnie uznawane, mogą okazać się fałszywe. To stoi w sprzeczności z prawdą objawienia. Nie jest możliwe, by ją zanegować i oczekiwać jej dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oddziaływanie pragmatyzmu […]