Pragmatyzm i co dalej?

Trudno jest wyrokować o przyszłości. Pragmatyzm stanowi kierunek coraz bardziej znany i popularny. Zapewne będzie on dostrzeżony w ciągu najbliższych lat. Obecność praktycznego nastawienia we współczesnym świecie, trudności z określeniem prawdy i nieuchwytność wiary pod kątem użyteczności, stanowią dobrą podstawę do przyjmowania pragmatyzmu. Nie można, oczywiście, w każdym przejawie zła czy też postawie dyskutowania o chrześcijaństwie, dostrzegać wpływu pragmatyzmu. Jednak często jest tak, że skomplikowane teorie z łatwością przenikają do powszechnego użycia. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, kiedy człowiek posługuje się sposobem myślenia, którego nazwy nie zna.

Pytania o wiarę nieustannie będą stawiane, a od dających odpowiedź jest wymagane, by rozumieli pytającego i prawidłowo reagowali.