JEŚLI BÓG ZBAWIA W INNYCH RELIGIACH, TO PO CO SĄ MISJE

Sobór Watykański II mówi w swych dokumentach o prawdzie, która została udzielona także wyznawcom innych religii. Widzimy jednak, że chrześcijanie (także innych wyznań) nie rezygnują z pracy misyjnej. Dlaczego? Nakaz misyjny jest integralną częścią Ewangelii, którą pozostawił nam Chrystus. Misje (głoszenie Ewangelii) nie są jakimś wolnym wyborem chrześcijan. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem wpisanym w naszą […]

CO TO ZNACZY WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ, ABY OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE?

Biblia opowiada o historii zbawienia, ukazując działanie Boga (łaska) i działanie człowieka (wolność). Z jednej strony czytamy: „Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy” (Lm 5, 21); „Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę” (Jer 31, 18). Z drugiej zaś znajdujemy takie oto wezwania: „Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia Pana Zastępów -a Ja nawrócę się do […]

Pragmatyzm i co dalej?

Trudno jest wyrokować o przyszłości. Pragmatyzm stanowi kierunek coraz bardziej znany i popularny. Zapewne będzie on dostrzeżony w ciągu najbliższych lat. Obecność praktycznego nastawienia we współczesnym świecie, trudności z określeniem prawdy i nieuchwytność wiary pod kątem użyteczności, stanowią dobrą podstawę do przyjmowania pragmatyzmu. Nie można, oczywiście, w każdym przejawie zła czy też postawie dyskutowania o […]

Prawda i warunki obiektywności

Z pragmatyzmem łączy się jeszcze koncepcja prawdy, rozumianej jako idealny cel. Osiągnięcie jej jest możliwe, ale dopiero w przyszłości i wiąże się z działalnością uczonych. Prawdy obecnie uznawane, mogą okazać się fałszywe. To stoi w sprzeczności z prawdą objawienia. Nie jest możliwe, by ją zanegować i oczekiwać jej dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oddziaływanie pragmatyzmu […]