JAKIE MOŻLIWOŚCI ZBAWIENIA POSIADA CZŁOWIEK, KTÓRY NAWRACA SIĘ W CHWILI ŚMIERCI?

Chrześcijaństwo zawsze było przekonane o wielkiej wadze momentu śmierci człowieka. Śmierć jest zakończeniem dzieła życia, stanowi kres sytuacji określanej jako status viae – stan drogi, wędrówki. Człowiek dochodzi nie tylko do kresu, ale przede wszystkim do celu swojej wędrówki. Chrześcijańska duchowość określała często człowieka jako wędrowca – homo viator. Było to punktem wyjścia wielu rozważań […]

Pragmatyzm i co dalej?

Trudno jest wyrokować o przyszłości. Pragmatyzm stanowi kierunek coraz bardziej znany i popularny. Zapewne będzie on dostrzeżony w ciągu najbliższych lat. Obecność praktycznego nastawienia we współczesnym świecie, trudności z określeniem prawdy i nieuchwytność wiary pod kątem użyteczności, stanowią dobrą podstawę do przyjmowania pragmatyzmu. Nie można, oczywiście, w każdym przejawie zła czy też postawie dyskutowania o […]

Prawda i warunki obiektywności

Z pragmatyzmem łączy się jeszcze koncepcja prawdy, rozumianej jako idealny cel. Osiągnięcie jej jest możliwe, ale dopiero w przyszłości i wiąże się z działalnością uczonych. Prawdy obecnie uznawane, mogą okazać się fałszywe. To stoi w sprzeczności z prawdą objawienia. Nie jest możliwe, by ją zanegować i oczekiwać jej dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oddziaływanie pragmatyzmu […]