CZY CZŁOWIEK WYZNAJĄCY INNĄ RELIGIĘ, MOŻE ZOSTAĆ ZBAWIONY?

Kościół nikomu nie odmawia zbawienia. Pytanie dotyczy więc przede wszystkim kryterium, które pozwala nam wierzyć, że zbawienie obejmuje także tych, którzy nie są chrześcijanami. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę tylko na pewne elementy, które mogą pomóc w przybliżeniu tego niezwykle złożonego tematu. Skoro w innych religiach można zostać zbawionym, niektórzy zastanawiają się, dlaczego warto być chrześcijaninem […]

Pragmatyzm i co dalej?

Trudno jest wyrokować o przyszłości. Pragmatyzm stanowi kierunek coraz bardziej znany i popularny. Zapewne będzie on dostrzeżony w ciągu najbliższych lat. Obecność praktycznego nastawienia we współczesnym świecie, trudności z określeniem prawdy i nieuchwytność wiary pod kątem użyteczności, stanowią dobrą podstawę do przyjmowania pragmatyzmu. Nie można, oczywiście, w każdym przejawie zła czy też postawie dyskutowania o […]

Prawda i warunki obiektywności

Z pragmatyzmem łączy się jeszcze koncepcja prawdy, rozumianej jako idealny cel. Osiągnięcie jej jest możliwe, ale dopiero w przyszłości i wiąże się z działalnością uczonych. Prawdy obecnie uznawane, mogą okazać się fałszywe. To stoi w sprzeczności z prawdą objawienia. Nie jest możliwe, by ją zanegować i oczekiwać jej dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oddziaływanie pragmatyzmu […]